Aula de Lletres Valencianes - Revista de Filologia Valenciana, núm. 7

La Vita Christi de sor Isabel de Villena: un valuós repositori himnològic medieval llatí-valencià. Albert Hauf Valls, 19. Les preposicions com i com a en Fabra. Neus Llorens Pérez, 47. Per un acord de país sobre el model normatiu valencià. Escrit introductori a El valencianisme lingüístic (A. Saragosà, 2018). Jordi Manent, 273. Conjuminar llengua i natura. Fitonímia. 1. De Floreta sens nom (de Teodor Llorente) als missatges continguts en els noms dels agrets Oxalis pes-caprae. Daniel Climent Giner, 299. Teodor Llorente: versos, memòria i llengua d'un paradís perdut. Artur Ahuir, 315.

Data de publicació: 2021-10-30