Per un acord de país sobre el model normatiu valencià. Escrit introductori a 'El valencianisme lingüístic (A. Saragossà, 2018)

  • Jordi Manent Revista de Catalunya
Paraules clau: model lingüístic, consens lingüístic, relacions València-Catalunya, normativa

Resum

Nota de l’equip directiu d’Aula de Lletres Valencianes. Jordi manent (Barcelona, 1977) és un intel·lectual català que, des de ben jove, ha procurat conéixer la societat valenciana, particularment les associacions valencianistes. Fruit d’eixe interés és este article, un extracte del qual es va publicar com a pròleg del llibre El valencianisme lingüístic (A. Saragossà, 2018). A causa de les aportacions que fa l’escrit a la fonamentació d’un model lingüístic valencià, hem decidit publicar la versió completa del treball. Els lectors no solament comprovaran el grau d’informació que Jordi Manent té sobre la normativa lingüística valenciana i els diversos models lingüístics que circulen. També trobaran que la seua solidaritat amb el poble valencià el porta a reflexionar sobre com reduir la diversitat de models a l’opció adequada: un únic model lingüístic valencià. Amb la publicació d’este article, Aula de Lletres Valencianes espera contribuir a incrementar les relacions entre València i Catalunya, que són beneficioses per als dos pobles a causa dels interessos econòmics, culturals i lingüístics que compartixen.

Data de publicació
2021-10-30
Secció
Documents, experiències, propostes i informes