Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia https://aula.lletresvalencianes.net/ <p><strong>Aula de Lletres Valencianes.&nbsp;Revista Valenciana de Filologia</strong></p> <p>El nom de la revista <em>Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia</em> indica la voluntat de lligar-se a la història valenciana i ser continuadors dels esforços fets pels nostres predecessors. La primera part del títol és el resultat de llevar la <em>t</em> en <em>Taula de Lletres Valencianes</em>, revista trimestral que entre 1927 i 1939 va eixir 38 voltes al carrer. La segona part del títol (<em>Revista Valenciana de Filologia</em>) és una reproducció del nom d’una revista anual d’investigació que va començar a publicar la institució Alfons el Magnànim en 1951. Dirigida per Arturo Zabala i animada i coordinada per Manuel Sanchis Guarner, se’n publicaren sis números durant els anys cinquanta, i el número 7 en 1981. Per una altra banda, Ricard Sanmartín va crear en 1948 l’editorial literària Lletres Valencianes, que comptà amb Carles Salvador com a principal col·laborador.</p> <p>Cada publicació responia a les necessitats i les possibilitats de la seua època. Una de les urgències actuals és procurar traure tant de rendiment com siga possible de l’assignatura de valencià i dels cursos destinats a superar els exàmens de la Junta Qualificadora. Eixe és el primer focus de la revista Aula de Lletres Valencianes, reflectit en el nom aula: millorar l’activitat de les aules on s’ensenya el valencià. Pel que fa al nom lletres, engloba les ciències humanes d’acord amb el valor tradicional, ja que un bon ensenyant de valencià necessita una formació humanística ampla.</p> <p>De les múltiples necessitats que tenen els docents de valencià, ací ens limitem a una. A fi que l’assignatura de valencià tinga èxit entre molts alumnes, alhora que expliquem llengua i literatura hem de procurar que augmente la consciència i la voluntat de ser valencians. L’aprenentatge del valencià també ha de contribuir a fer que els alumnes es senten membres d’un poble i identificats amb eixe poble. L’objectiu bàsic hauria de ser formar amb mitjans lingüístics objectius i, alhora, potenciar el sentiment de ser valencià. Si el valencià i la valencianitat es potencien mútuament, serà més factible acostar-se cap a dos objectius bàsics. En primer lloc, impulsarem els alumnes que no han tingut el valencià com a idioma matern a aprendre’l i, sobretot, a fer-lo seu. En segon lloc, facilitarem que els alumnes que han aprés la llengua pròpia dels valencians en casa l’usen en la vida pública.</p> <p>La renovació que necessita l’ensenyament del valencià és tan profunda, que no es pot assolir sense que contribuïxquen activament els docents valencians, els quals tenen més capacitat reflexiva i més capacitat investigadora de la que ells es pensen. Per això el centre d’atenció de la revista <em>Aula</em> no són només els manuals destinats a l’assignatura de valencià: també ho són els docents de valencià, que deuen participar amb força en la renovació. A fi d’afavorir eixa participació, les huit persones que dirigixen la revista estan a disposició de qualsevol docent per a resoldre dubtes i per a orientar en la solució de problemes, procés que hauria d’acabar en la presentació de treballs concrets a la publicació que teniu en les mans.</p> <p>La revista <em>Aula&nbsp;de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia</em> és resultat de l’activitat de l'associació&nbsp;<a title="Taula de Filologia Valenciana" href="http://www.filologiavalenciana.org" target="_blank" rel="noopener"><strong>Taula de Filologia Valenciana</strong></a>&nbsp;i ha sigut publicada en els cinc primers números per la <a href="http://www.alfonselmagnanim.net/?q=val/colecci%C3%B3n/aula-de-les-lletres-valencianes" target="_blank" rel="noopener">Institució Alfons el Magnànim</a>, de la <a href="http://www.dival.es" target="_blank" rel="noopener">Diputació de València</a>. Actualment es publica en col·laboració amb la <a href="http://www.dipcas.es" target="_blank" rel="noopener">Diputació de Castelló</a>.&nbsp;</p> ca-ES@valencia Abelard.Saragossa@uv.es (Abelard Saragossà) aula@lletresvalencianes.net (Àngel Calpe, AVL | membre del Consell de redacció) Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Índex https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/133 Taula de Filologia Valenciana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/133 Sun, 04 Jun 2023 23:50:20 +0200 Direcció i assessorament de la revista https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/132 Taula de Filologia Valenciana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/132 Sun, 04 Jun 2023 23:51:58 +0200 Crèdits https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/131 Taula de Filologia Valenciana ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/131 Sun, 04 Jun 2023 00:00:00 +0200 Presentació d'Aula de Lletres Valencianes https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/134 Taula de Filologia Valenciana ##submission.copyrightStatement## https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/134 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 El valencià i el món econòmic https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/135 <p>¿Té futur el valencià? Els qui el veuen com a una «llengua minoritària, oprimida&nbsp;i agredida» que s’hauria d’alimentar amb «recompenses institucionals» i amb «transferències per a&nbsp;una salvaguarda quasi museística», solen ser pessimistes. Però Soler no té una visió essencialista.&nbsp;Al contrari, és un humaniste compromés, de manera que posa el valencià dins de l’economia i dins de&nbsp;la identitat valenciana: dins de les persones. I, actuant així, transmet cap als lectors una&nbsp;confiança serena i racional en el futur del valencià.</p> <p>Després de parlar de l’evolució mundial i notar la importància del «capital social»&nbsp;(§1), l’autor descriu la funció de les identitats socials dins del creiximent econòmic, i mostra&nbsp;que una llengua pròpia pot adquirir «valor de mercat» (§2). En haver comentat per què s’ha estudiat&nbsp;tan poc la vinculació entre llengua pròpia i economia (§3), Soler esbossa la situació&nbsp;sociolingüística valenciana (§4) i aplica a la nostra economia la lliçó dels pobles del nord&nbsp;d’Europa (Holanda, Dinamarca, Suècia, §5). A més, no anar per eixe camí comporta mantindre «la&nbsp;invisibilitat» dels valencians, absència que té un «cost econòmic»&nbsp;enorme (§6). El treball acaba en una recapitulació (§7).</p> Vicent Soler ##submission.copyrightStatement## https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/135 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Traduir a pes. L’Evangeli de Marc segons Joan F. Mira https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/136 <p>L’article analitza la traducció que fa Joan Francesc Mira d’alguns fragments neotestamentaris, que l’autor&nbsp;selecciona aleatòriament segons uns criteris que explicita en la Introducció i que pareixen derivar de l’orde&nbsp;d’importància que els atorga. Atesa la minuciositat del treball que presentem, l’hem hagut de centrar&nbsp;només en l’estudi de la versió miriana de l’Evangeli de sant Marc, evangeli que ell edita, en primer lloc, d’acord amb un raonament que trenca la tradició històrica de presentació dels evangelis. Entre altres&nbsp;consideracions, comprovem com Mira pretén suprimir el que ell anomena «càrrega dogmàtica», amb greu&nbsp;error conceptual i històric, i ho fa a partir del recurs a unes opcions lèxiques i sintàctiques i fins i tot morfològiques&nbsp;escassament sistemàtiques. L’agaidonament ideològic s’hi farà present a tothora com a potent&nbsp;estímul condicionador, fet que deteriorarà el producte final d’una manera notable.</p> Antoni López Quiles ##submission.copyrightStatement## https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/136 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Què ens aporta el plurilingüisme? Una mirada evolucionista https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/137 <p>La característica més diferencial de l’espècie humana és, segurament, el llenguatge; un complex sistema&nbsp;de comunicació que permet una especificitat i una funcionalitat netament superiors a les que posseïxen&nbsp;altres espècies animals. Els humans, tanmateix, no tenim una sinó moltes llengües, que són el reflex de&nbsp;les molt diverses maneres d’adaptar-se a les pressions evolutives de distints entorns ambientals. Això fa&nbsp;pensar que la idea que les llengües són per a comunicar-se és, com a mínim, incompleta. Un sol idioma&nbsp;facilitaria més la comunicació. Molts, en canvi, afavorixen una altra característica, igualment crucial per a&nbsp;l’adaptació: són marcadors d’identitat. Com a tals, transmeten més informació que la purament lligada al&nbsp;contingut del missatge, i tenen un valor evolutiu clarament relacionat amb la cohesió grupal, i la marcada&nbsp;tendència humana a la socialització. L’article explora el plurilingüisme humà, des de la perspectiva de la&nbsp;psicologia evolucionista.</p> Ferran Suay ##submission.copyrightStatement## https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/137 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Pedagogia i fonaments de la lingüística (oració, nom i flexió) en un manual d'ESO https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/138 <p>Per a ser pedagògic i eficaç, l’ensenyament mitjà deu explicar als alumnes cada concepte que usa de la&nbsp;lingüística i deu mostrar les particularitats de la llengua tractada. Analitzant una part d’un manual, este&nbsp;treball de final de grau mostra que sobra terminologia (§2.1) i, sobretot, que el manual estudiat incorre&nbsp;molt sovint en anomalies metodològiques, com ara anar dels conceptes més complicats als més simples,&nbsp;fet que comporta usar conceptes que el manual no ha explicat als alumnes §2, §3, §4). Eixe panorama&nbsp;teòric alça barreres molt altes per a una actuació pedagògica. A més, afavorix que els alumnes desconfien&nbsp;de la seua capacitat intel·lectual (§3). El resultat és una descripció deficient del valencià i, especialment,&nbsp;negativa per a la consciència dels alumnes, ja que fa creure que el valencià seria difícil i fosc (§4). Eixe&nbsp;camí no contribuïx a combatre la desconfiança dels alumnes en la llengua pròpia dels valencians, ans al&nbsp;contrari. Falta fer més estudis per a comprovar si les anomalies descrites són habituals en els manuals, fet&nbsp;que insinuaria que l’origen de la problemàtica deu estar en el lloc a on s’han format els docents. També&nbsp;falta aplicar la gramàtica de Saragossà (2003) a l’ensenyament mitjà.</p> Lucia Aranda Martí ##submission.copyrightStatement## https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/138 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Anàlisi de «El model lingüístic de la CVMC» (versions 1a i 2a, 2017) https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/139 <p>Davant de la <em>Proposta de Llibre d’estil de la CVMC</em>, publicada en juliol del 2017 en la pàgina web de la&nbsp;Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, vaig elaborar unes al·legacions a la part lingüística&nbsp;(fonètica, sintaxi, flexió, lèxic...), les quals són la base d’este treball. L’interés pel model lingüístic de&nbsp;la nova radiotelevisió pública valenciana, À Punt Mèdia, partix de la importància cabdal que té per al&nbsp;present i per al futur de l’idioma el fet de vehicular un valencià que siga natural, adequat, identificador,&nbsp;cohesionador, assimilable i practicable per al conjunt dels valencianoparlants i de la societat valenciana.&nbsp;Per a fer realitat eixe objectiu, convindria partir dels dos principis fonamentals següents: per una banda,&nbsp;tindre com a marc bàsic de partida la normativa lingüística oficial de l’AVL (prescripcions, preferències&nbsp;i recomanacions); per l’altra, afegir a eixe marc més opcions lingüístiques d’ús general en el valencià&nbsp;popular, que permeten més flexibilitat a l’hora de representar la realitat lingüística de la nostra societat&nbsp;(com fan els mitjans públics catalans). La conclusió de l’anàlisi del manual (i de la llengua del Twitter d’À&nbsp;Punt) és notablement negativa pel que fa a l’aplicació dels dos criteris dits adés. El valencià proposat per&nbsp;a la CVMC (especialment, i paradoxalment, en el cas de la pàgina web i les xarxes socials) resulta més&nbsp;restrictiu del valencià real que el mateix model acadèmic, actuació que relega constituents lingüístics d’ús&nbsp;comú i normatius (fins i tot preferents per a l’AVL) a registres informals i que allunya innecessàriament de&nbsp;la realitat i de la naturalitat la llengua dels mitjans audiovisuals públics valencians.</p> Alexandre X. Ordaz Dengra ##submission.copyrightStatement## https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/139 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Aula MiL: Lectura i escriptura https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/140 <p>Aula MiL és un programa d’enriquiment lingüístic en valencià d’una hora setmanal per alumnat voluntari&nbsp;de 1r a 4t d’ESO per participar en concursos, fotografies de la UV, Facebook Mil i la publicació virtual&nbsp;dels microrelats i l’elaboració de la revista virtual Aula Mil. L’objectiu principal en valencià és la composició&nbsp;i la producció de narracions i microrelats amb correcció gramatical i ortogràfica per a concursos&nbsp;narratius fins a la publicació digital i en paper. El resultat és positiu: tres premis literaris i una publicació&nbsp;per al projecte lector del centre i la biblioteca.</p> Crisòstoma Morilla García ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/140 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 RESET, quan perdem la memòria https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/141 <p>El nostre projecte consistia a llegir relats d’Issac Asimov relacionats amb robots a un grup de 1r d’ESO i,&nbsp;a partir de tertúlies dialògiques, treballar el seu significat a classe. Després, seleccionaríem un conte i en&nbsp;faríem la dramatúrgia. Finalment, aquesta obra de teatre seria representada i el personatge del robot seria&nbsp;interpretat per un autòmata que estaven dissenyant i programant els alumnes i professors de la Família&nbsp;Professional d’Electrònica del nostre IES. Aquesta obra havia de ser representada dins i fora del centre,&nbsp;sempre depenent dels interessos que mostraren els alumnes i del resultat que haguera donat la seua lectura&nbsp;del text (per tant, hi havia una part molt oberta que depenia de les aportacions de l’alumnat).</p> Lurdes Aracil, Àngela Girona, Juan Carlos Rico, Pere Soriano ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/141 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Foment lector en l’aula de valencià per a persones adultes: una experiència https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/142 <p>Aquest treball d’investigació va nàixer de la pràctica docent de l’autora al centre d’idiomes Carles Salvador&nbsp;(València), en què es va percebre una manca claríssima d’hàbit lector en valencià de l’alumnat.&nbsp;La investigació va consistir en el disseny d’un pla de foment lector per a alumnat adult de valencià de&nbsp;nivell B1 i l’estudi de la correlació entre l’aplicació del pla i la millora de les competències lingüístiques&nbsp;i comunicatives de l’alumnat. S’hi ofereix una revisió bibliogràfica sobre foment lector i ensenyament&nbsp;d’adults, amb menció especial al Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: no oblidem que&nbsp;la investigació va tindre lloc just l’any en què les proves de la JQCV comencen a adaptar-s’hi, un factor&nbsp;que afecta plenament a l’ensenyament de valencià a persones adultes. A continuació, s’hi explica el disseny&nbsp;de la investigació i l’anàlisi de les dades. Finalment, les conclusions assenyalen, efectivament, la necessitat&nbsp;de seguir investigant en el foment lector com a element clau per a la millora de la competència lingüística&nbsp;de l’alumnat de valencià.</p> Mònica Richart García ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/142 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Estellés: t’estime, t’estimo, t’estim https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/143 <p>La literatura, des de la implantació de la LOGSE, ha romàs en els estudis de Batxillerat en un segon pla&nbsp;respecte de la part lingüística. Tanmateix, en aquest estudi es planteja la compenetració de les diverses&nbsp;competències lingüístiques i literàries de l’assignatura de Valencià per poder tractar-les alhora a través de&nbsp;la intertextualitat musical dels grups actuals. D’aquesta manera, s’ha volgut aconseguir a través de l’aplicació&nbsp;pràctica de la didàctica transmetre els coneixements necessaris sobre Vicent Andrés Estellés i els trets&nbsp;bàsics de la dialectologia i de la fonètica de la nostra llengua.</p> Anna Jorquera Castro ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/143 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Aprenentatge del valencià i integració, col·laboració entre autòctons i immigrats https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/144 Abelard Saragossà ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/144 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Un llibre amb molta vida: "El carrer de Sant Onofre" https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/145 <p>El llibre ressenyat descriu el Torrent dels anys 50, amb el qual l’autor s’identifica profundament (però&nbsp;sense enyor ni costumisme). Amb una llengua treballada i un estil agradós, descriu el passat per a que els&nbsp;jóvens actuals comprenguen i valoren més bé el Torrent actual. Des de la confiança en les persones, buscant&nbsp;sempre la moderació i l’equanimitat i fugint del maniqueisme, també mostra actuacions poc justes&nbsp;i camins poc positius. El resultat és una crítica serena, constructiva, sense agror ni pessimisme. Estem&nbsp;davant d’un llibre humaniste, que es fonamenta en els valors humans i en l’argumentació, confia en la raó&nbsp;i en l’educació, i desemboca en la fusió del localisme i l’universalisme. Per això el llibre transcendix l’àmbit&nbsp;que tracta i és molt útil per a comprendre com ha canviat la societat valenciana en els darrers sixanta anys,&nbsp;i seguint quins camins podríem avançar cap a una societat més plena i més justa, sempre partint de valors&nbsp;ètics i cívics, i afavorint la formació humanística dels jóvens i el seu compromís amb la societat valenciana.</p> Abelard Saragossà ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/145 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100 Normes de presentació d'originals https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/146 Aula de Lletres Valencianes ##submission.copyrightStatement## http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://aula.lletresvalencianes.net/article/view/146 Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 +0100