Adreça postal | Dirección postal | Postal Address

Facultat de Filologia
Departament de Filologia Catalana
Despatx 2 (Abelard Saragossà)
46010 València

Contacte principal

Abelard Saragossà
Director
Universitat de València | Acadèmia Valenciana de la Llengua

Suport tècnic

Àngel Calpe, AVL | membre del Consell de redacció