Adreça postal | Dirección postal | Postal Address

Carrer de Morella, 17
46220 Picassent (València).

Contacte principal

Abelard Saragossà
Director
Universitat de València | Acadèmia Valenciana de la Llengua

Suport tècnic

Àngel Calpe, AVL | membre del Consell de redacció