Esta revista utilitza l'Open Journal Systems 3.1.1.2, un programari de codi obert per a la gestió i la publicació de revistes que ha estat desenrotllat, impulsat i distribuït lliurement pel Public Knowledge Project amb Llicència Pública General GNU.

Procés editorial i de publicació de l'OJS