Objectius, valors i fruits de la Renaixença valenciana

  • Abelard Saragossà Acadèmia Valenciana de la Llengua, Universitat de València
Paraules clau: valencianisme, Renaixença, història valenciana, història espanyola, estats centralistes, Jocs Florals, valencià, recuperació d'un poble supeditat a un altre

Resum

Una passa més de les monografies de Rafael Roca sobre el segle xix és un llibre dedicat a estudiar la ideologia i les aportacions dels Jocs Florals en el període dit (2011). L’objectiu d’este article és descriure les aportacions del llibre (amb alguna deducció), ja que mostren que la Renaixença era prou diferent de com l’hem presentada en la segona mitat del segle xx. A més, no pocs dels mitjans dels renaixentistes són aplicables al valencianisme actual. El treball té dos parts bàsiques: els objectius de la Renaixença (§2) i els fruits assolits (§3). La primera operació és emmarcar la Renaixença en la història d’Espanya i dir quin objectiu fonamental tenia (§2.1). Això es completa amb descriure el començament (§2.2) i el període central (creació de Lo Rat Penat, 1878, i els Jocs Florals, 1879-1902; §2.3). La tercera secció valora els fruits específics: beneficis ideològics (§3.1), canvis polítics (§3.2), millores lingüístiques (§3.3), recuperació de vincles amb les Illes Balears i amb Catalunya (§3.4) i creiximent quantitatiu (§3.5). Abans de les conclusions (§5), el treball comenta cinc temes particulars: el grau d’unió dels membres de la Renaixença (§4.1); Llorente davant de l’evolució del catalanisme (§4.2); deduir si la Renaixença era «apolítica» (§4.3); reflexionar sobre el grau de valencianitat de Blasco Ibáñez (§4.4); i com s’ha vist la Renaixença en la segona mitat del segle xx (§4.5).

Data de publicació
2021-10-30