Un llibre amb molta vida: "El carrer de Sant Onofre"

  • Abelard Saragossà Acadèmia Valenciana de la Llengua - Universitat de València
Paraules clau: sociologia, història valenciana, política, valencià, antropologia

Resum

El llibre ressenyat descriu el Torrent dels anys 50, amb el qual l’autor s’identifica profundament (però sense enyor ni costumisme). Amb una llengua treballada i un estil agradós, descriu el passat per a que els jóvens actuals comprenguen i valoren més bé el Torrent actual. Des de la confiança en les persones, buscant sempre la moderació i l’equanimitat i fugint del maniqueisme, també mostra actuacions poc justes i camins poc positius. El resultat és una crítica serena, constructiva, sense agror ni pessimisme. Estem davant d’un llibre humaniste, que es fonamenta en els valors humans i en l’argumentació, confia en la raó i en l’educació, i desemboca en la fusió del localisme i l’universalisme. Per això el llibre transcendix l’àmbit que tracta i és molt útil per a comprendre com ha canviat la societat valenciana en els darrers sixanta anys, i seguint quins camins podríem avançar cap a una societat més plena i més justa, sempre partint de valors ètics i cívics, i afavorint la formació humanística dels jóvens i el seu compromís amb la societat valenciana.

Data de publicació
2023-02-08