Estellés: t’estime, t’estimo, t’estim

Una proposta intertextual, lingüística, literària i musical a 2n de Batxillerat

  • Anna Jorquera Castro Universitat de València
Paraules clau: intertextualitat, música, Vicent Andrés Estellés, dialectologia, ensenyament

Resum

La literatura, des de la implantació de la LOGSE, ha romàs en els estudis de Batxillerat en un segon pla respecte de la part lingüística. Tanmateix, en aquest estudi es planteja la compenetració de les diverses competències lingüístiques i literàries de l’assignatura de Valencià per poder tractar-les alhora a través de la intertextualitat musical dels grups actuals. D’aquesta manera, s’ha volgut aconseguir a través de l’aplicació pràctica de la didàctica transmetre els coneixements necessaris sobre Vicent Andrés Estellés i els trets bàsics de la dialectologia i de la fonètica de la nostra llengua.

Data de publicació
2023-02-08
Secció
Documents, experiències, propostes i informes