Aula MiL: Lectura i escriptura

  • Crisòstoma Morilla García IES Jaume I, Borriana
Paraules clau: Aula MiL, enriquiment lingüístic, narracions, microrelats, Facebook MiL, projecte lector, revista virtual, concursos literaris

Resum

Aula MiL és un programa d’enriquiment lingüístic en valencià d’una hora setmanal per alumnat voluntari de 1r a 4t d’ESO per participar en concursos, fotografies de la UV, Facebook Mil i la publicació virtual dels microrelats i l’elaboració de la revista virtual Aula Mil. L’objectiu principal en valencià és la composició i la producció de narracions i microrelats amb correcció gramatical i ortogràfica per a concursos narratius fins a la publicació digital i en paper. El resultat és positiu: tres premis literaris i una publicació per al projecte lector del centre i la biblioteca.

Data de publicació
2023-02-08
Secció
Documents, experiències, propostes i informes