Què ens aporta el plurilingüisme? Una mirada evolucionista

  • Ferran Suay Universitat de València. Departament de Psicobiologia
Paraules clau: llenguatge, llengües, plurilingüisme, psicologia evolucionista

Resum

La característica més diferencial de l’espècie humana és, segurament, el llenguatge; un complex sistema de comunicació que permet una especificitat i una funcionalitat netament superiors a les que posseïxen altres espècies animals. Els humans, tanmateix, no tenim una sinó moltes llengües, que són el reflex de les molt diverses maneres d’adaptar-se a les pressions evolutives de distints entorns ambientals. Això fa pensar que la idea que les llengües són per a comunicar-se és, com a mínim, incompleta. Un sol idioma facilitaria més la comunicació. Molts, en canvi, afavorixen una altra característica, igualment crucial per a l’adaptació: són marcadors d’identitat. Com a tals, transmeten més informació que la purament lligada al contingut del missatge, i tenen un valor evolutiu clarament relacionat amb la cohesió grupal, i la marcada tendència humana a la socialització. L’article explora el plurilingüisme humà, des de la perspectiva de la psicologia evolucionista.

Data de publicació
2023-02-08