Traduir a pes. L’Evangeli de Marc segons Joan F. Mira

  • Antoni López Quiles Rector de la Pobla de Farnals
Paraules clau: traducció, Nou Testament, empobriment lingüístic, Joan F. Mira, solucions contradictòries, paraules ferides, pressió ideològica

Resum

L’article analitza la traducció que fa Joan Francesc Mira d’alguns fragments neotestamentaris, que l’autor selecciona aleatòriament segons uns criteris que explicita en la Introducció i que pareixen derivar de l’orde d’importància que els atorga. Atesa la minuciositat del treball que presentem, l’hem hagut de centrar només en l’estudi de la versió miriana de l’Evangeli de sant Marc, evangeli que ell edita, en primer lloc, d’acord amb un raonament que trenca la tradició històrica de presentació dels evangelis. Entre altres consideracions, comprovem com Mira pretén suprimir el que ell anomena «càrrega dogmàtica», amb greu error conceptual i històric, i ho fa a partir del recurs a unes opcions lèxiques i sintàctiques i fins i tot morfològiques escassament sistemàtiques. L’agaidonament ideològic s’hi farà present a tothora com a potent estímul condicionador, fet que deteriorarà el producte final d’una manera notable.

Data de publicació
2023-02-08