La lluita per la normalitat intel·lectual de les falles

Paraules clau: ressenya bibliogràfica, festes populars, falles

Resum

Ressenya del llibre de Gil-Manuel Hernàndez i Martí, Focs de Falla. Articles per al combat festiu, València, Obrapropia, 2011

Data de publicació
2014-06-04