Rafa Arnal i La solsida

  • Jesús Huguet Consell Valencià de Cultura
Paraules clau: anàlisi literària, novel·lística valenciana, temps bèl·lic, parla popular, anarquisme, tramvies, literatura valenciana

Resum

La solsida apareix en la novel·lística valenciana com una mena de recordatori d’un temps bèl·lic i, pos- teriorment, obscur les conseqüències del qual encara sofrim. Però contemplar la novel·la de Rafa Arnal només des de la vessant historicista pot dur-nos a una simplificació empobridora. Tant l’apartat lingüístic, amb ús de l’idioma proper, desenfadat i eficaç exponent de la parla popular, com el recurs a la do- cumentació i memòria oral ens permeten endinsar-nos en un relat que és exponent de la psique d’uns personatges, recordatori d’uns esdeveniments i idees (anarquisme, el món dels tramvies, la vivència dels pobletans pròxims a la gran ciutat, ...) i corol·lari d’un món que malgrat silenciat de forma poruga i egoista és tan nostre com les mitologies més enaltides.

Data de publicació
2014-06-04