«L’antich alt estil». Escorihuela i la dignificació en el segle XVIII

  • Antoni López Quiles Universitat de València
Paraules clau: poesia anacreòntica, hagiografia, segle XVIII, dignificació lingüística, sant Joan de Ribera, Joan Baptiste Escorihuela, poesia valenciana, història de la llengua

Resum

L’article complementa un estudi anterior sobre una altra «Canzó Real» del poeta valencià de finals del segle xviii, ara sobre sant Joan de Ribera. A banda de descobrir els interessants esquemes compositius de l’autor, torna a posar en relleu la importància del compromís patriòtic del poeta i l’esforç que fa per la dignificació lingüística en temps molt adversos. En el moment de beatificació del Patriarca Joan de Ribera, Escorihuela aprofita l’avinentesa per a oferir una composició lírica vinculada als corrents poètics més moderns en aquell temps, però impregnada d’un fort designi de promoció del valencià.

Data de publicació
2015-02-17