El procés de normalització en els mitjans de comunicació

Paraules clau: normalització lingüística, mitjans de comunicació, català, valencià

Resum

Ressenya crítica del llibre de Josep Gifreu “El català a l’espai de comunicació. El procés de normalització de la llengua als mèdia (1976-2013)”, publicat el 2014.

Data de publicació
2015-02-17