Notes breus a Teodor Llorente: obra valenciana completa. Estudi i edició crítica a cura de Rafael Roca Ricart

  • Josep Ribera Ribera Universitat de València
Paraules clau: Teodor Llorente i Olivares, Renaixença valenciana, edició crítica, obres completes, literatura valenciana

Resum

Ressenya sobre l’estudi i edició crítica de Rafael Roca sobre l’obra completa de Teodor Llorente, la figura més prominent de la Renaixença valenciana, escrita en valencià.

Data de publicació
2015-02-17