Entre els drets humans i el futur del poble valencià

  • Abelard Saragossà Universitat de València
Paraules clau: cosmopolitisme, federalisme, unitarisme, estats, drets col·lectius, identitat nacional, història valenciana, valencianisme dialògic

Resum

En el món actual, hi han molts pobles minoritzats en el seu propi territori. Si els moviments que busquen la recuperació d’eixos pobles volen tindre una perspectiva llarga i estar assentats en la justícia, s’han de basar en una concepció universal de la persona i en la necessitat de coordinar els pobles i les cultures. D’acord amb eixe marc, el llibre Vida amunt i nacions amunt (2008) té dos parts, la primera sobre qüestions socials generals i, la segona, sobre temes específics del poble valencià. En la primera part, apareix què és el cosmopolitisme, en què consistix el federalisme, què hi ha darrere de «l’unitarisme», com estan estructurats els Estats d’Europa, com s’han desenvolupat els drets col·lectius i l’existència progressiva de diverses identitats i fidelitats (com ara ser valencià, ser espanyol i ser europeu). En la segona part, hi ha una dignificació de la història valenciana, tant d’una manera general com en aspectes particulars (com ara mostrant en què ha consistit l’estudi de la Renaixença). El vessant històric es complementa amb l’explicació de què és «el valencianisme dialògic», el qual hauria de tindre transcendència en un futur pròxim.

Data de publicació
2011-12-30
Secció
Documents, experiències, propostes i informes