Valencià i valencianisme en el Manual de sociolingüística de Toni Mollà

Paraules clau: sociolingüística, llengua, dialecte, substitució lingüística, recuperació lingüística, normativa lingüística, llengua culta, drets col·lectius, valencianisme

Resum

A pesar de la coherència interna i de les aplicacions a la societat valenciana i al valencianisme, el Manual de sociolingüística de Mollà (2002) no ha circulat molt i, sobretot, no ha generat debats dins del valen­cianisme. Amb la voluntat de contribuir a invertir el procés, este treball resumix el manual i subratlla les concepcions i les accions que permetrien millorar l’ús del valencià i la incidència del valencianisme en la societat valenciana. A més de temes sociolingüístics (de quina manera una llengua en substituïx una altra; com es recupera un idioma marginat), el manual tracta confusions dels lingüistes i els efectes negatius en la normativa (la naturalesa social i política de les llengües i dels dialectes; quines condicions ha de satisfer una manera de parlar per a que la pugam considerar llengua culta; tractar les variacions geogràfiques com a variacions socials; confondre la normativa lingüística i la llengua pública; com hem de respondre quan una norma no s’assimila). El conjunt d’este article descansa en la convicció que el valencianisme incidirà en la societat valenciana si treballem, perseverem, confiem en la nostra societat, reflexionem regularment i som autocrítics.

Data de publicació
2015-02-17