A propòsit de la política lingüística valenciana. Ressenya de Pardines i Torres (2011)

  • Anselm Bodoque Universitat de València
Paraules clau: política lingüística, política pública, AVL, estàndard lingüístic, valencià, política valenciana

Resum

La Fundació Nexe ha encetat una col·lecció de publicacions sobre temes i qüestions d’interés directe per a la societat valenciana (La política lingüística al País Valencià. Del conflicte a la gestió responsable, de Susanna Pardines i Nathalie Torres, 2011). És una iniciativa que només pel que té d’inhabitual i ambi­ciosa mereix ser saludada molt favorablement i desitjar-li un bon futur, ja que pot contribuir a generar debat i a permetre un coneixement plural de la realitat valenciana. El primer document de la col·lecció és un breu estudi de la política lingüística valenciana a càrrec de les lingüistes Nathalie Torres i Susan­na Pardines. Les autores centren l’atenció només en alguns aspectes concrets i generals; però, sobretot, en les qüestions referides a l’estàndard valencià de la llengua, l’AVL i, de manera més marginal, en les polítiques dutes a terme per la Generalitat Valenciana des de 1983. La primera part de l’article és una referència comentada sobre el contingut del llibre, les parts, principals aportacions, limitacions i qües­tions obertes al debat. La segona és una sèrie de reflexions sobre quatre qüestions que es deriven del llibre: en primer lloc, la necessitat de distingir entre política sobre la llengua i política lingüística; però també el problema de l’estàndard valencià i el valor de l’AVL i el seu sentit com a institució; una con­sideració sobre les polítiques lingüístiques del PSPV-PSOE i el PP; i, finalment, una aportació a quines haurien de ser les polítiques lingüístiques per a superar el conflicte lingüístic valencià que, en molts as­pectes, és bàsicament polític.

Data de publicació
2015-02-17