La vàlua d’Enric Valor com a gramàtic: dos propostes

Paraules clau: gramàtica, normativa lingüística, metodologia de la ciència, història de la gramàtica, anomalies metodològiques, inteferències ideològiques

Resum

Actualment, ja tenim un bon grapat de treballs sobre Enric Valor des de la perspectiva lingüística. Però no tots el presenten de la mateixa manera. La finalitat d’este escrit és analitzar dos propostes diferents i mirar el grau d’objectivitat que hi ha en cada una. La primera (que correspon a un treball de Sara­gossà, §1) mostra aportacions concretes de Valor a la teoria lingüística i a la normativa. La segona pro­posta (que és un article de Conca, §2) afirma, sense proves, que Saragossà hauria «subvervit el pensa­ment lingüístic de Valor». A més, degrada l’obra lingüística de Valor perquè no presenta aportacions teòriques i normatives.

Data de publicació
2015-02-17
Secció
Documents, experiències, propostes i informes