Ètica i ciència en la normativa lingüística

Paraules clau: normativa lingüística, ètica, metodologia de la ciència, pedagogia, anomalies metodològiques, humanisme, valencianisme

Resum

 L’article tracta un tema poc debatut: quines condicions ètiques, socials i científiques deuen satisfer les gramàtiques de les acadèmies. Les normes deuen estar fonamentades en estudis i en argumentacions, mai en el dogma i en l’autoritarisme. Amb mitjans objectius, les gramàtiques han de potenciar l’auto­estima i la confiança dels parlants (§2). Com que els seus destinataris són els parlants en general, han de definir els conceptes que usen i han de buscar una redacció coherent i comprensible (§4). Eixes ca­racterístiques contribuïxen a desplegar una formació crítica, que complementa l’autoestima. En el cas valencià, també hi ha l’objectiu d’augmentar la cohesió de la societat valenciana i substituir la divisió sobre la interpretació de la naturalesa del valencià per la defensa del seu ús públic (§1.2). Amb exem­ples de la GNV (2006), el treball mostra que, en les gramàtiques, no són escasses les violacions dels principis de la metodologia de la ciència (§4). Les conclusions exposen quins són els objectius teòrics, socials i ètics que haurien de buscar les gramàtiques de les acadèmies (§5.1). També contenen un pro­grama per a estudiar la GNV (§5.2).

Data de publicació
2015-02-17