Els pronoms febles: com s’ensenyen i com deuen ensenyar-se

  • Alexandre X. Ordaz Dengra Universitat de València
Paraules clau: pronoms, pronoms indefinits, pronoms febles, didàctica, metodologia de la ciència, normativa lingüística, autoestima lingüística

Resum

L’ensenyament dels pronoms febles valencians és hui molt problemàtic, tant per als docents com per als estudiants. La causa immediata és el tractament anòmal dels manuals (§3), el qual prové de l’actuació de les gramàtiques (§4). El treball intenta solucionar les deficiències constatades en l’anàlisi i dotar els docents dels mitjans (teòrics i didàctics) per a descriure i explicar als estudiants com actua la llengua (és a dir, com actua la seua ment quan parlen, §2). L’objectiu final és aconseguir que, tant els alumnes que solen parlar en valencià com els que solen parlar en castellà, els estudien sense por i els assimilen i practiquen d’una manera natural en el valencià de cada dia.

Data de publicació
2015-02-17