Autors i tendències de la literatura infantil i juvenil valenciana actual (1975-2014)

  • Francesc Gisbert i Muñoz IES Mutxamel / Escola Valenciana
Paraules clau: literatura valenciana, literatura infantil, literatura juvenil, lectura

Resum

Aquesta comunicació presenta les conclusions de la tesi doctoral Autors i tendències de la literatura infan­til i juvenil valenciana (1975-2014). L’objectiu és donar a conéixer els autors més rellevants, les obres més representatives i les tendències compartides de la producció infantil i juvenil actual, a fi d’establir una aproximació a un cànon i a una història de la literatura. Existeix un gran desconeixement entre els docents i la societat de la literatura infantil i juvenil, que implica una forma excessivament tradicional i poc productiva d’ensenyar la literatura. Des del 1975 hi ha una producció ingent que ha de ser ordenada, estudiada i analitzada, a fi d’oferir als docents possibilitats variades de lectures per a treballar a l’aula. El repàs de la història de la literatura infantil i juvenil parteix d’una anàlisi del context educatiu i de la situ­ació del mercat editorial, per estudiar després els autors i les obres més representatives des de la literatura de gènere: narrativa històrica, de ciència ficció, fantàstica, de terror, llibres de colla, la influència de la rondallística... sense oblidar la poesia infantil, el teatre i l’assaig per als més joves.

Data de publicació
2019-04-25