Aula de Lletres Valencianes. Revista de Filologia Valenciana

Normes de presentació d'originals

  • Aula de Lletres Valencianes
  • Taula de Filologia Valenciana
Paraules clau: Aula de Lletres Valencianes, història de la llengua, Taula de Filologia Valenciana, instruccions als autors, normes de presentació d'originals

Resum

Presentació de la revista Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana de Filologia, en què s’expliquen els antecedents històrics, la filosofia de la publicació i la vinculació amb l’associació Taula de Filologia Valenciana. Així mateix, s’indiquen les normes de presentació d’originals i el procés editorial.

Data de publicació
2011-12-30