Per a una anàlisi del valencianisme. Aportacions de Mas (2008)

  • Abelard Saragossà Universitat de València
Paraules clau: sociolingüística, normativa lingüística, model de llengua, llengua popular, identificació, comunitat lingüística, interferències ideològiques, valencià, valencianisme

Resum

La finalitat de l’article és exposar les aportacions de Mas (2008) d’una manera lligada a fi de potenciar la difusió del llibre i dificultar que hom l’ignore. Caldria fer desaparéixer les connotacions ideològiques negatives d’unes certes paraules; i necessitem solucionar les separacions innecessàries entre el valencià popular i el valencià escrit. L’assoliment d’eixos dos objectius farien augmentar la cohesió de la societat valenciana, facilitarien l’ús públic del valencià i incrementarien la repercussió del valencià escrit en el valencià popular (§2). En les aportacions a la sociolingüística, destaca l’anàlisi de la manera de tractar la «unitat lingüística» (§3.1); l’aplicació inadequada del concepte comunitat lingüística (que margina la realitat valenciana, §3.2); les confusions entre el present, el futur (§3.3) i el passat (§3.4); i les interferències ideològiques en treballs sociolingüístics (§3.5). En el camp del valencianisme, podem remarcar l’estudi de tres creences: l’ús del valencià i ser d’esquerres (§4.2), el sentiment de valencianitat i el d’espanyolitat (§4.3) i l’ús del valencià en «secessionistes» (§4.4). L’article també analitza la proposta de Josep Lacreu sobre els models lingüístics valencians (§5), ja que repercutix negativament en Mas (2008).

Data de publicació
2016-03-04