El teatre com a experiència pedagògica i eina de coneixement personal

  • Susana Sebastià Escrig IES Celestí Bellera (Granollers, Catalunya)
Paraules clau: respecte, responsabilitat, superació, treball en equip, acompanyament, implicació, multidisciplinarietat, teatre

Resum

Durant el temps que porto exercint la professió de docent m’he adonat, per l’experiència que he tingut amb l’alumnat, que el teatre és una eina pedagògica i educativa molt eficaç. Per això, he decidit posar per escrit aquests procés de creació per tal de poder oferir i compartir amb els docents i personal educatiu: en primer lloc, un espai de reflexió per veure una manera amb què podem arribar a motivar l’alumnat mentre nosaltres realitzem una tasca enriquidora; en segon lloc, per donar les eines necessàries per tal de portar endavant projectes engrescadors d’aquest tipus i, finalment, per establir, d’una manera genèrica, els passos a seguir en aquest procés.

Data de publicació
2016-03-04
Secció
Documents, experiències, propostes i informes