Reflexions al voltant del valencià a l’escola

  • Joaquim López Río Universitat de València
Paraules clau: educació, sociolingüística, didàctica de la llengua, valencià

Resum

Este treball revisa la situació de les aules de valencià en l’ensenyament bàsic. Intenta posar de manifest les incerteses metodològiques que el professorat de llengua, en general, i el professorat de valencià, en particular, es troben en el treball d’aula. I com esta situació està obligant, d’alguna manera, a replantejar el que actualment considerem ensenyament de la llengua en valencià i del valencià. Finalment, es fa una proposta d’intervenció per a millorar la qualitat de la didàctica de la llengua, eradicant algunes inèrcies i superant algunes concepcions tradicionals.

Data de publicació
2016-03-04
Secció
Documents, experiències, propostes i informes