Causes i objectius de Taula de Filologia Valenciana

  • Taula de Filologia Valenciana

Resum

Per a ser membre de Taula de Filologia Valenciana, cal haver llegit el document que reproduïm ací i estar d’acord amb el contingut. L’escrit és una síntesi del treball «El valencià modern. Antecedents, formació, assoliments, propostes de millora i aplicacions socials», publicat en el número 1 de Aula de Lletres Valencianes, p. 25-82.

El document planteja la necessitat de rectificar la concepció predominant sobre el valencià, que té poc en compte els valors positius de la Renaixença valenciana; el regionalisme del Noucentisme de Catalunya; el model lingüístic identificador i assimilable per al valencià que propugnava Sanchis Guarner en 1950 i la separació progressiva iniciada per l’editorial Torre que culmina en el model hegemònic dels sixanta i els setanta; els factors sociolingüístics que supediten el valencianisme a la política espanyola; la recuperació del fil de la Renaixença a partir de 1984 ; i les característiques poc positives del català literari noucentista.

Data de publicació
2012-12-30
Secció
Documents, experiències, propostes i informes