Pel matí, per la vesprada i per la nit

  • Eugeni S. Reig Director d’InfoMigjorn i administrador de Migjorn (València)
Paraules clau: preposicions, circumstancials temporals, semàntica, evolució lingüística, valencià

Resum

La finalitat del treball és conscienciar el lector que l’ús temporal de la preposició per en sentit duratiu davant diverses paraules que els valencians emprem per a denominar les diferents parts del dia, com ara matí, vesprada i nit, és legítim i, per tant, cal emprar-lo en tots els registres, tant en la llengua escrita com en l’oral. Els valencians, davant les paraules i locucions que utilitzem per a denominar les diferents parts del dia –mati, migdia, migjorn, mitjanit, vesprada, nit, mitjan matí, mitjan vesprada– i també de la paraula dia amb el significat de ‘temps en el qual hi ha llum del sol’, utilitzem les preposicions a, per, de i en. Els significats, encara que bastant semblants, no són idèntics ja que hi han certs matisos diferenciadors. En el treball s’expliquen aquests matisos i s’argumenta per quins motius substituir –com s’acostuma a fer– la preposició per per les preposicions a o de és inadequat i empobridor. En el treball s’arrepleguen diversos fragments d’escrits d’autors clàssics i moderns en els quals trobem la preposició per usada en sentit duratiu i es posen alguns exemples de prohibicions injustificades i correccions inadequades.

Data de publicació
2011-12-30
Secció
Documents, experiències, propostes i informes