La integració des del treball cooperatiu

  • Carme Martínez i Devesa IES L’Almadrava (Benidorm)
  • Noèlia Soldevilla i Cantó IES Pere Maria Orts (Benidorm)
Paraules clau: aprenentatge cooperatiu, valencià, unitat didàctica, habilitats lingüístiques, integració

Resum

L’aprenentatge cooperatiu és una nova estratègia didàctica que ofereix diverses eines educatives destinades a afavorir el treball en grups reduïts d’alumnes diversos. Aquest plantejament té la finalitat de pro- moure la integració, la interacció i la diversitat cultural que, a hores d’ara, caracteritza les nostres aules. A més a més, aquesta metodologia també possibilita l’assoliment de les competències bàsiques, el desenvolupament de les relacions interpersonals i sobretot, la comunicació intercultural. En aquest sentit, aquest mètode basat en una estructura d’organització i de col·laboració grupal, té la finalitat de difondre el coneixement i l’ús de la llengua valenciana, llengua que forma part del nostre passat històric així com de la resta de llengües que conformen el panorama europeu.

Data de publicació
2011-12-30
Secció
Documents, experiències, propostes i informes