El lèxic valencià en els estudiants

  • Francesc Llopis Rodrigo Universitat de València
Paraules clau: transferència, comunitat de parla, contacte lingüístic, préstec lingüistic, substitució de codi, compostos sintagmàtics, sociolingüística

Resum

En el present treball mostrem les transferències i les substitucions de codi de l’espanyol en les cinquanta primeres paraules dels inventaris de lèxic disponible dels estudiants valencians de segon de batxillerat de dèsset centres d’interés en el subgrup social “comunitat de parla”.
Hem assenyalat tres comunitats de parla atenent al grau de castellanització dels seus parlants:
a) bilingüisme actiu amb predomini del castellà (València ciutat); b) bilingüisme actiu amb ús equilibrat i proporcional de les dues llengües (l’Horta, Camp de Morvedre i Camp de Túria); i c) bilingüisme actiu amb predomini del valencià (les Riberes, la Safor, la Costera i la Vall d’Albaida).
Hem classificat els fenòmens de contacte lingüístic en interferència (mot agramatical), préstec en via d’integració (ha obtingut una freqüència de mencions entre el 6% i 15%), préstec integrat, (quan la freqüència de mencions és superior al 15%) (estantería, lámpara, tenedor, tostadora), compostos híbrids (sintagmes que barregen les dues llengües) i substitució de codi (mots normatius en altres llengües que els informants han actualitzat molt poques vegades).

Data de publicació
2011-12-30