Documents i parlaments de la «II Jornada sobre el valencià»

  • Taula de Filologia Valenciana
Paraules clau: jornades científiques, valencià, ressenyes

Resum

Documents i parlaments de la «II Jornada sobre el valencià» dedicada a la pedagogia de la llengua i la literatura, l'ús social i la normativa lingüística del valencià, organitzada per Taula de Filologia Valenciana i celebrada en Alzira l'any 2012.

Data de publicació
2014-06-04