¿Té futur el valencià? Dos actituds diferents

Ressenya bibliográfica comparativa de Montoya (2011) i Luque (2011)

  • Abelard Saragossà Universitat de València
Paraules clau: recuperació lingüística, substitució lingüística, llengua i identitat social, prospecció, absència de prospecció

Resum

És comprensible que un valencianiste es pregunte si el valencià té futur. Això no obstant, la pregunta és poc pertinent, perquè l’esdevenidor d’una llengua va lligat a l’evolució del poble que la parla. A més, el futur no està escrit. Un poble marginat tindrà una evolució positiva si hi han moviments socials que fa-cen propostes que, ultra ser factibles i positives per a una societat, siguen assumides per la majoria d’un poble. L’objectiu de l’article és exemplificar l’afirmació que els treballs analítics que lliguen el valencià a la identitat com a valencians fan deduccions prospectives, mentres que si falta la identitat valenciana també és absent la prospecció (o és purament desiderativa; o és del tot negativa i pessimista). En concret, els treballs arrelats diuen quines mesures socials específiques i materialitzables s’han de donar per a que l’ús públic del valencià es recupere.

Data de publicació
2012-12-30