L’aigua en les cançons de Raimon

  • Josep Palomero Acadèmia Valenciana de la Llengua
Paraules clau: Raimon, cançons, cantautor, textos propis, ocurrències, corpus lèxic, aigua, paraules concurrents, usos lingüístics

Resum

Raimon ha editat fins a 2012, al llarg d’una carrera professional de 48 anys, 156 cançons, 95 de les

quals les ha compostes amb lletres pròpies (el 62,5% de la seua producció). El corpus lèxic de les seues cançons consta aproximadament de 1.350 paraules diferents. Per tal de determinar quin ús fa del concepte d’«aigua» en els textos propis, he constatat les ocurrències que hi ha del mot «aigua» i d’altres que hi poden resultar concurrents, entre els quals n’he seleccionat un grup reduït constituït per les paraules següents: «font», «llamp», «mar», «núvol», «ploure, plou, pluja», «pols, polsosa», «riu, rius», «sequera, sec, secà», «temps», «tro» i «vent, vents». En el corpus raimonià, la paraula «aigua» ocorre 83 vegades i figura en 16 poemes, a vegades amb un ús només circumstancial. Per al cantant, però, l’«aigua» és sempre vida, motiu d’inspiració i, com el temps, inaprehensible.

Data de publicació
2012-12-30