Estudi de la paraula aixovar

  • Eugeni S. Reig Director d’InfoMigjorn i administrador de Migjorn (València)
Paraules clau: contingut semàntic, contrast de llengües romàniques, valencià, català, castellà

Resum

La finalitat del treball és estudiar els diferents significats que té —i ha tingut— la paraula aixovar (el que té actualment per als valencians, el que té per als catalans —derivat d’una institució antiga de la Catalunya Vella— i el que antigament tenia per als valencians —una mica més ampli que l’actual— i que encara es conserva en el Baix Vinalopó), comparar els significats de la paraula valenciana aixovar i els de la paraula castellana ajuar, posar de manifest les diferències entre l’aixovar —donació matrimonial de l’època musulmana— i el dot —institució que ve del dret romà—, analitzar la idoneïtat de l’expressió aixovar funerari i proposar una definició de la paraula aixovar que siga adient a la forma actual de vida i a la dels temps futurs.

En el treball es comparen les definicions de diversos diccionaris valencians i catalans, antics i moderns, així com les que usen el dret civil català i el dret civil valencià. Per a exemplificar el significat que actualment té la paraula aixovar entre els valencians —que és la que ha tingut en els darrers segles— es copien fragments literaris de diversos autors.

Data de publicació
2015-02-17