Disseny i experimentació en secundària d'una unitat temàtica TILC sobre músiques del món

  • Jesús Martínez Vargas IES Andreu Sempere (Alcoi)
  • Rosanna Valls Campillo Col·legi Públic Miguel Hernández (Alcoi)
Paraules clau: TILC (Tractament Integrat de Llengua i Continguts), UEM (Unitat Educació Multilingüe), educació plurilingüe, educació pluricultural, unitat temàtica, músiques del món, Khaled

Resum

Una educació plurilingüe i pluricultural reclama un canvi de l’ensenyament i de l’ús vehicular de les llengües. El tractament integrat de llengua i continguts (TILC) és una línia metodològica que planteja canvis radicals en l’ensenyament dels continguts escolars, ja que es tracta d’aprendre llengua (valencià, castellà, anglès i francès) al mateix temps que s’aprenen continguts no lingüístics (matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, música, etc). D’aquesta manera s’intenta aconseguir que alhora que s’aprenen continguts no lingüístics, el nostre alumnat millore la seua competència en els idiomes amb els quals ho fan. El treball presenta una experiència de disseny i experimentació en secundària d’una unitat temàtica TILC sobre músiques del món realitzada en el marc d’un seminari dirigit per Vicent Pascual Granell i organitzat per la Unitat per l’Educació Multilingüe (UEM) de la Universitat d’Alacant. La unitat temàtica resultant va ser experimentada a l’IES Andreu Sempere d’Alcoi amb alumnat de 2n d’ESO del Programa d’Incorporació Progressiva durant els cursos 2007-2008 i  2008-2009.

Data de publicació
2012-12-30