A la llum del procés de Bolonya. ¿És superior l'educació superior?

  • José Luis González Geraldo Universitat de Castella-La Manxa, Conca
Paraules clau: EEES, Procés de Bolonya, competències, aprenentatge, implicacions didàctiques, educació superior

Resum

La societat canvia i, amb ella, canvia el panorama educatiu. En este article, debatrem els grans canvis esdevinguts segons la filosofia del denominat Procés de Bolonya. Un procés que desemboca en l’adveniment de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i que té l’any 2010 com a data límit.

Per això, considerem important fer una crítica constructiva sobre les implicacions, sobretot didàctiques, de les conseqüències d’este escenari nou i incipient en l’educació superior que oferix tantes llums com ombres provoca.

¿Què hem aconseguit amb la implantació de l’EEES? ¿Quin és el canvi essencial que promou? ¿Quins beneficis ens oferix eixe espai? ¿Per a qui són realment els beneficis? En resum, i després dels canvis del Procés (discutit i discutible) de Bolonya: ¿és superior l’educació superior?

Data de publicació
2012-12-30