Ballester, Josep (ed.) (2012) Sobre l’horrible perill de la lectura

  • Joaquim López Río Universitat de València
Paraules clau: ressenya bibliogràfica, lectura, biblioteques

Resum

Ressenya bibliogràfica del llibre de Josep Ballester (ed.) Sobre l’horrible perill de la lectura. València: Perifèric edicions, 2012. 267 pàgines.

Data de publicació
2014-06-04