Vicent Josep Escartí. From Renaissance to Renaissance. (Re)creating Valencian culture (15th-19th c.)

  • Carles Fenollosa Laguarda Universitat de València
Paraules clau: ressenya bibliogràfica, història del valencià, literatura valenciana, Renaixement, Barroc, Decadència, Renaixença valenciana

Resum

Ressenya bibliogràfica del llibre de Vicent Josep Escartí From Renaissance to Renaissance. (Re)creating Valencian culture (15th-19th c.). Santa Bárbara: Publications eHumanista, 2012. 316 p.

Data de publicació
2014-06-04